samsára

संसार
Sanskrt
saṃsāra
Přepis
samsára
Čteme
Od kořene:

Saṃ- √sṛ - saṃsarati: postupovat, potulovat se, procházet, podstupovat převtělování.

Hlavní význam:

Procházení (přes něco), podstupování, převtělování.

Další významy:

Směr, průchod, procházet řadou stavů, koloběh světské existence, převtělování, svět, světský život, světská iluze.

Jógové aspekty:

Samsára je koloběhem znovuzrozování duší do různých forem existence a stupňů vědomí, a to na základě zákona příčin a následků (karmanový zákon). Dle jógové filozofie jsou všechny vtělené duše aktéry věčné kosmické hry zvané "lílá". Rodí se znovu a znovu v cyklu vznikání, trvání a zániku - s finálním cílem vymanění se z tohoto proudu, skrze pěstování dobré karmy (v činech i myšlení) a růst vědomí.

Samsára každému člověku přináší i opětovně vrací určitá životní témata a situace, jimiž musí projít. Ne ani tak proto, že by si je jednoduše "zasloužil", ale aby se z nich poučil a mohl se dále rozvíjet až ke stupni nejvyššímu, kterým je poznání a vymanění se z tohoto cyklu.

Samsára je proudem věčnosti, kterou vnímáme skrze nekonečný a stále se opakující proces zrodu, vývoje, regresu a zániku.

Každý člověk lapený v samsáře, je zapleten v kruhu pěti překážek poznání (panča kléša). Těmito překážkami jsou:

  • nevědomost,
  • ego,
  • závislost na slasti,
  • strach z utrpení,
  • strach ze smrti.

Zajímavým kulturním rozdílem je fakt, že napříč východními kulturami tknutými ideovým rámcem hinduismu, buddhismu či džinismu, je přání "již se do tohoto světa nenarodit" nabité pozitivně. V myšlenkovém kontextu euroamerického myšlenkového mainstreamu je tato idea chápána spíše jako pesimistická.

Jógový slovník sanskrtu
připravují a průběžně doplňují
Jógoviny, Barbora Hu
a Pohled pracoviště
Go to top

Nejbližší akce

Večer otevřených dveří - Škola jógy Anjali
Pondělí, 23. Červenec 2018 - 19:00
Jóga a kakaový rituál
Pátek, 27. Červenec 2018 - 18:30
Iyengar jóga: Paže - ramena, lokty, dlaně
Sobota, 28. Červenec 2018 - 9:30