lághava

लाघव
Sanskrt
lāghava
Přepis
lághava
Čteme
Hlavní význam:

Rychlost, stručnost.

Lehkost (srdce), úleva.

Další významy:

Bezvýznamnost, bezmyšlenkovitost.

Jógové aspekty:

Lághava znamená lehkost. Například v Ghérandasamhitě (1.11) je definována jako stav následující dobře provedenou pránájámu s očistným účinkem. V některých školách jógy je lághava, stav lehkosti, jednak symptomem meditací zklidněné mysli, jednak charakterem člověka, který se meditaci věnuje nejen coby příležitostné formě mentální a tělesné relaxace, ale pro kterého je meditace způsobem života.

V tantrických proudech a textových pramenech (některé tantry a purány), se lághava občas zaměňuje s pojmem "laghiman", což je stav levitace, jedna z mnoha mimořádných jógických schopností (tzv. siddhi).

V přeneseném slova smyslu lze lehkost vnímat také jako schopnost odstupu a nadhledu nad neustálou proměnlivostí vnitřních stavů a vnější reality. Ta je dostupná každému, kdo se bude v nadhledu skrze jógu cvičit.

Jógový slovník sanskrtu
připravují a průběžně doplňují
Jógoviny, Barbora Hu
a Pohled pracoviště
Go to top

Nejbližší akce

Ranní opakovací lekce Hormonální jógy
Úterý, 21. Květen 2019 - 7:00
Jógová terapie - detox mentální únavy
Středa, 22. Květen 2019 - 17:30
Flow yoga a Afro Dance
Pátek, 24. Květen 2019 - 17:20