Kurz učitele jógy od října 2018

Pátek
12.10.2018
- Pátek
12.04.2019
Školení
O akci:

Kurz učitele jógy pořádaný Yogacentrem je půlroční víkendový kurz pro budoucí lektory hathajógy. Po jeho absolvování získáte osvědčení o rekvalifikaci a můžete se věnovat práci jógového instruktora.

Zájemce o kurz spojuje zájem o jógu a touha zdokonalovat se. Úroveň zkušeností těch, kteří se hlásí na kurz, je různá. Mezi přihlášenými jsou jak lidé, kteří se jógou dlouhodobě zabývají, tak ti, kteří ji objevili nedávno.

Kurz instruktora jógy nemusí nutně vést k tomu, abyste dále vyučovali jógu pro širokou veřejnost. Instruktorské kurzy jsou i pro toho, kdo chce poznat sebe sama a proniknout do svého nitra. Bude jen na vás, jakou cestu si po absolvování kurzu hatha jógy zvolíte.

Co na kurzu získáte?
- v kurzu jógy se seznámíte s celkovou filozofií jógy
- získáte znalosti z oboru anatomie a fyziologie
- rozšíříte své znalosti hatha jógy a budete moci proniknout do samotné podstaty, ke kořenům jógy
- kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy: díky tomu obdržíte po úspěšném absolvování „Osvědčení o rekvalifikaci‟
- certifikát učitele jógy vás opravňuje k podání žádosti o registraci na stránkách Yoga Alliance

Kurz učitele jógy od října 2018
Kurz učitele jógy od října 2018
Kurz učitele jógy od října 2018
Kurz učitele jógy od října 2018
Program:

Výuka zahrnuje 5 základních okruhů, které mapují jógu v její komplexnosti. Kurz se věnuje tělesnému i duševnímu rozvoji.

technika hathajógy
240 hodin (180 v Yogacentru, 60 samostudium)
Výuka zahrnuje praktické poznávání hatha jógy. Detailně se seznámíte s více jak 80 ásanami a 10 technikami pránájámy.

metodika vedení instruktorských lekcí
55 hodin (45 v Yogacentru, 10 samostudium)
Pro učitele jógy je důležité naučit se pracovat s kolektivem, vědět jak lekce koncipovat a přizpůsobovat je dle potřeb klientů. V těchto hodinách bude pozornost věnována například modifikaci póz, používání jógových pomůcek, gravid józe, přípravě na lekci či využití hlasu během vedení lekce.

anatomie a fyziologie
20 hodin (všechny v Yogacentru)
Instruktor jógy musí znát duševní i tělesné aspekty jógy. V kurzu je proto věnována pozornost také účinkům na fyzické tělo. Důležitá je především znalost kloubů a svalů, dýchacího, hormonálního a mízního systému a čaker.

praxe
35 hodin (30 hodin v Yogacentru, 5 hodin samostatného vedení lekce)
Teoretické poznatky je třeba převést do praxe. V této části kurzu se budoucí lektoři zdokonalují v praktikování jednotlivých póz a pilují techniku. Na závěr si každý účastník vyzkouší samostatně vést 5 lekcí.

filozofie, etika, historie jógy a zdravý životní styl
30 hodin (20 hodin v Yogacentru, 10 hodin samostudia)
Výběr ze zastřešujících a souvisejících disciplín zahrnuje informace, které by instruktor jógy měl znát a měl by se jimi řídit.

Adresa:
Yogacentrum
Na Maninách 1590/29
Praha 7
Česká republika
Cena:
29 000 Kč (při zaplacení do 14. 9. 2018)
32 000 Kč (při zaplacení po 14. 9. 2018)
Na akci vás zve...
Yogacentrum
Go to top

Nejbližší akce

Víkendový seminář hormonální jógy
Pátek, 26. Duben 2019 - 17:00