Jógová terapie 2 / Energetické tělo - na vlně dechu

Úterý
05.06.2018
- Pondělí
11.06.2018
Školení
O akci:

Trenérský kurz jógové terapie se skládá ze série 4 ucelených vzdělávacích bloků:

1. Fyzické tělo - můj chrám
2. Energetické tělo - na vlně dechu
3. Mysl - emoce a moudrost aneb kdo z koho
4. Terapie - mezi čtyřma očima

Modul 1+2 se bude konat v červnu 2018, modul 3 v listopadu 2018 a modul 3+4 v červnu 2019, tak aby každý účastník mohl cely kurz dokončit během 1 roku.

Každý vzdělávací blok trvá 7 vyučovacích dní. Každý modul se skládá z hodin teorie, praxe (jógová terapie a denní vlastní praxe při návštěvě otevřených hodin ve studiu), 2 krát satsang.

Původně byla jóga vyučována “mezi čtyřma očima”. V dnešní době se spíše setkáváme se skupinovými lekcemi. Hlavní koncept se však nezměnil: každý člověk je jedinečný. Na světě neexistují dva lidé se stejnými otisky prstů, stejnou chůzí ani stejnýma ušima. Pokud se tedy budeme snažit vyhovět kritériím každého jednotlivce, což je nevyhnutelné na cestě k úplnému uzdravení, budeme potřebovat individuální jógu neboli jógovou terapii. 

Proč jógovou terapii nazýváme celostní metodou?  Jógová terapie je postavená na tradičním pojetí lidské existence jako pěti kóš (plášťů). Lidská existence se skládá z hmotného těla, životní energie, mysli (emoce, myšlenky, vzpomínky, moudrost) a duše. Vzájemně se tyto úrovně prolínají a ovlivňují. Pokud je jedna z úrovní narušena nebo spíše vyvedena z rovnováhy, ať vnějšími vlivy či vnitřními procesy, nerovnováha se přenese i do ostatních úrovní. Pokud tato nerovnováha setrvává po delší dobu, vzniká nemoc. Proto také pro úspěšné a trvalé vyléčení nemoci potřebujeme pracovat se všemi výše zmiňovanými úrovněmi, a to najednou. Dva lidé napřílad s migrénou nebudou nikdy léčeni stejným způsobem. Je třeba zohlednit jejich rodinné a pracovní prostředí, jejich stravovací návyky, jejich záliby a způsob života a podle toho navrhnout vhodný `životní plán na míru` (denní režim, stravování, pohyb, trávení volného času, vztahy, způsob myšlení). Během všech 4 modulů se toto učíme, a to především prací na sobě samých. 
Je to každého právo už od narození žít šťastný a naplněný život. Nemusíme k tomu měnit partnera, přestavět dům nebo se přestěhovat do jiné země. Musíme pouze změnit svůj přístup a znovu nastolit pocit úplnosti, který už v sobě každý člověk má, ale pouze byl dlouho zakrytý vrstvami vědomých i nevědomých myšlenek, dojmů a prožitků. V tomto smyslu jógová terapie neznamená se něco naučit, ale spíše “odučit”.

Podmínky přijetí ke studiu:
- dokončený modul 1
- uhrazení kurzovného v plné výši na účet studia Jógovna
 
Podmínky pro úspěšné ukončení studia certifikátem:
- 100% účast motivována vlastním zájmem (náhlé onemocnění nebo úraz bohužel nemůže být zohledněn stejně tak jako u jakéhokoli jiného studia nebo školení)
- po úspěšném dokončení každého z modulů bude vystaven certifikát o účasti
- po úspěšném dokončení všech 4 modulů a složení závěrečné zkoušky bude vystaven certifikát s titulem Instruktor/ka jógové terapie
- dochvilnost na hodinách (je třeba přicházet do sálu 5 minut před začátkem každé hodiny a usadit se v klidu na svém místě, zklidnit se a zbytečně nemluvit)
- po úvodní mantře již nebude povolen vstup do místnosti
- vypracování krátkých písemných prací na dané téma v průběhu kurzu v českém nebo anglickém jazyce s poctivým a upřímným přístupem, který by měl být základní vlastností jógového terapeuta
- dostatečná fyzická i psychická vybavenost každého účastníka kurzu k vykonávání jógové terapie. Po ukončení kurzu je možnost získání zpětné vazby během osobní konzultace s Hariládžím a Meerou

K Certifikaci: Jógová terapie ve svém plném obsahu není zatím certifikovaná nikde na světě. Arsha Yoga se jako škola jogy nyní nachází v procesu certifikace nově zastřešené indickou vládou, která má mít celosvětovou platnost. Avšak potom záleží na každé z místních vlád (v ČR v pravomoci MŠMT), pokud a jak rychle tuto certifikaci schválí. Certifikát účastníci dostanou pod asociací Arsha Yoga, avšak jeho platnost v ČR není prozatím uznatelná.

Modul 1+2 se bude konat v červnu 2018, modul 3 v listopadu 2018 a modul 3+4 v červnu 2019, tak aby každý účastník mohl cely kurz dokončit během 1 roku.

Moduly je třeba, vzhledem k jejich návaznosti, absolvovat postupně. Tedy nejdříve 1, pak 2 atd.

Kurz je veden převážně v anglickém jazyce a také v anglickém jazyce je vytvořen manuál ke kurzu.

Jógová terapie 2 / Energetické tělo - na vlně dechu
Program:

Témata modulu 2:
4 jógové cesty s ohledem na jógovou terapii 
bahumukha bhášjam (jógová terapie jako mnohovýkladová metoda)
čarja pradhánam (životní styl)
pránajáma
mudra 
kríja (očistné techniky)
svasta vrtam (prevence z pohledu ájurvédy)
astma, bolesti hlavy
srdeční onemocnění
cyklická relaxace
švasana dhjána (meditace na dech)

PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM: 
vyučovací den: 9:15 - 16:15 výuka (s polední pauzou na oběd)
sobota + 1 další večer v týdnu: 17 - 18:30 satsang
nejméně 3 krát 90 min: podle rozvrhu studia vlastní praxe
anatomie a odborná část s MUDr. Janem Vojáčkem
(přesný harmonogram bude upřesněn)

Adresa:
Jógovna
Jindřišská 5
Praha 1
Česká republika
E-mail:
Cena:
CENA: 600 euro (do 31.12.2017)
650 euro (do 31.3.2018)
680 Euro (do 5.6.2018)
SPECIÁLNÍ CENA při přihlášení na více modulů: 1 + 2 modul 1.150€, 1 + 2 + 3 modul 1.700€, 1 + 2 + 3 + 4 modul 2.200€
PLATBA A REZERVACE: Potvrďte svou účast zaplacením celé částky na účet 86-6791380237/0100. Variabilní symbol: 2018003. Do poznámky uveďte CELÉ JMÉNO_JOGOVA_TERAPIE_2 + rezervujte si místo v našem rezervačním systému.  POKUD SI PŘEJETE VYSTAVIT FAKTURU, O
Na akci vás zve...
Jógovna
Go to top

Nejbližší akce

Kurz jóga od A do Z - začátečníci
Středa, 14. Listopad 2018 - 8:50
Intenzivní kurz jógy - mírně pokročilí
Středa, 14. Listopad 2018 - 20:00
Hormonální jóga pro ženy - víkendový seminář
Pátek, 16. Listopad 2018 - 17:00